DISCLAIMER

Kamer van Koophandel

Kanaal24® is een geregistreerde handelsnaam van NewsByte bv. NewsByte staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32127499.

Inhoud

De door NewsByte verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. NewsByte kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. NewsByte aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. NewsByte aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door MyBit worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van NewsByte